COACHING    TRAINING    VOORLICHTING   ADVIES 

Je blije zelf zijn, is zo gewoon nog niet .....

CORPORATE BUSINESS

Jarenlange werkervaring bij grote ondernemingen bracht mij tot het inzicht:  "it's all about culture". Wij doen het "gewoon" altijd zo.


De mensen vormen de cultuur en deze vormt weer de mensen. Cultuur is aangeleerd en kan dus worden afgeleerd. Door in gesprek te gaan over wat we doen en vooral waarom we het doen. Wat "bezielt" medewerkers?


Floreren kan alleen door een gezond wortelstelsel in een goede voedingsbodem, waar regelmatig gewied en geschoffeld mag worden. Dit geeft ruimte voor groei, creativiteit en innovatie.

De werknemer heeft geen functie maar talent. Creëert zijn eigen waarden.

Bepaalt zijn eigen rol en zingeving. 

Als coach en trainer ben ik geïnteresseerd in het eigen leiderschap en bijbehorend gedrag en communicatie.

Talentontwikkeling, bevlogenheid en zelfcompassie.

De juiste balans tussen ranking en  linking.

floreren van medewerkers waarbij Regie, Rol, Respect, Relatie en Ruimte (5R-waarden) centraal staan.


coaching en training voor GASTgerichtheid

maar dan anders.......


van buiten naar binnen (wat wil de klant?)


van binnen naar buiten (wat bied ik aan?)


van binnen naar binnen (HOE bied ik dit aan?)

0