COACHING    TRAINING    VOORLICHTING    ADVIES 

gewoon jezelf zijn, is zo gewoon nog niet .....

CORPORATE BUSINESS

Jarenlange werkervaring bij grote ondernemingen bracht mij tot het inzicht:  "it's all about culture". Wij doen het "gewoon" altijd zo.


De mensen vormen de cultuur en deze vormt weer de mensen. Cultuur is aangeleerd en kan dus worden afgeleerd. Door in gesprek te gaan over wat we doen en vooral waarom we het doen. 


Floreren kan alleen door een gezond wortelstelsel in een goede voedingsbodem, waar regelmatig gewied en geschoffeld mag worden. Dit geeft ruimte voor groei, creativiteit en innovatie.Als coach en trainer kan ik medewerkers bewustmaken van hun gedrag en communicatie met zichzelf, de collega's en de klant.

Wat is jouw talent? Wat is jouw drijfveer? Waarin voel jij jezelf gezien? Waarin maak jij het verschil? Sta je open voor verandering? 

De leiding zal het goede voorbeeld moeten geven, anders is schoffelen in de voedingsbodem zinloos. De juiste balans tussen ranking en  linking. 

Bewustmaking van het individueel en gezamenlijk functioneren aan de hand van de 5 R-en: wat is jouw/jullie Rol? Regie? Ruimte? Relatie? Respect?


coaching en training voor GASTgerichtheid


van buiten naar binnen (wat wil de klant?)


van binnen naar buiten (wat bied ik aan?)


van binnen naar binnen (HOE bied ik dit aan?)